20 Jahre Städtepartnerschaft Lohr – Milicz 20 lat partnerstwa miast Lohr - Milicz
   

Die Feiern zum 20-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Lohr und dem polnischen Milicz führten eine 40-köpfige Delegation nach Lohr. Die Feierlichkeiten waren gut von der Stadtverwaltung und dem Partnerschaftsverein vorbereitet. Die Gäste wurden so nach der langen Anreise vor dem Rathaus gebührend empfangen.

Beim Festakt am Samstag in der Alten Turnhalle trug 3. Bürgermeisterin Ruth Steger die Rede des kurzfristig erkrankten Bürgermeisters Dr. Mario Paul vor. „Es sei viel geschehen in den 20 Jahren seit der Beurkundung der Partnerschaft“, betonte Steger. Es gab gute und weniger gute Zeiten, der Zusammenhalt sei aber immer im Vordergrund gestanden, gerade "heute vielleicht noch deutlicher als in den zurückliegenden Jahren".

Die Bürgermeisterin betonte, die Grundpfeiler Europas, Demokratie, Frieden und Freiheit seien keine Selbstverständlichkeit, "wie wir schmerzlich erfahren müssen". Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine findet nur wenige Kilometer hinter der Grenze Polens statt.

Als Geschenk der Stadt Lohr überreichte Steger ihrem polnischen Kollegen einen Schneewittchenspiegel. Er stammt aus der Nikolaus-Schule der Lebenshilfe Main-Spessart. Steger hofft, dass er das neue Begegnungszentrum im alten Schlachthof der polnischen Partnerstadt schmücken wird.

Der Bürgermeister von Milicz Piotr Lech verwies in seiner sehr emotional geführten Rede auf die vielfältigen Kontakte und gegenseitigen Besuche nicht nur während der offiziellen Partnerschaft, sondern auch schon in der Zeit davor mit den Förstern, Schulen und Feuerwehren. „Diese gegenseitigen Kontakte seien entscheidend, dass die Partnerschaft zwischen Lohr und Milicz so lebendig ist“, so Piotr Lech.

Als Nachbarland zur Ukraine ist Polen besonders stark betroffen von den Auswirkungen des blutigen Krieges. „Wir feiern hier in Lohr 20 Jahre Partnerschaft, aber 1300 Kilometer weiter gibt es einen brutalen Krieg." betonte Lech. Der russische Aggressor kämpfe nicht nur gegen Soldaten, sondern auch gegen die gesamte ukrainische Bevölkerung.

Wolfgang Weis der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins bezog sich auf seinen letzten Besuch in unserer französischen Partnerstadt Ouistreham Riva-Bella im Mai 2022, wo wir das 30-jährige Jubiläum feierten. Es hat ihn der Gedenkstein am Strandabschnitt Sword Beach besonders beeindruckt, auf dem ein Spruch von Winston Churchill aus dem Jahr 1947 geschrieben steht. In deutscher Übersetzung lauted der Spruch: “Wir hoffen, dass überall wo Sie sich in Europa bewegen, Sie das Gefühl haben, hier ist meine Heimat!“.

Wir haben heute die Gelegenheit unsere Freundschaft zum Ausdruck zu bringen auch ohne die Sprache des anderen zu sprechen.“ betonte Weis. Anschließend an seine Rede überreichte er mit Volker Kirsch, dem Kassier des Partnerschaftsvereins, eine Spende von 2000 Euro für die Ukraine-Hilfe der Stadt Milicz, die von den Mitgliedern des Partnerschaftsvereins und Bürgermeister Dr. Mario Paul zur Verfügung gestellt wurde. Kirsch betonte die persönliche Verbundenheit mit den polnischen Freunden, die die Voraussetzung für die Spendeninitiative des Lohrer Partnerschaftsvereins war.

Neben dem gelungenen Festakt in der Alten Turnhalle hatten die Verantwortlichen für das Wochenende ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach Ankunft der polnischen Delegation und Begrüßung am Schlossplatz ging es weiter zum Sendelbacher Sportheim zum Grillabend mit den Teilnehmern in geselliger Runde.

Ein Highlight war die Kulturfahrt nach Würzburg mit Führung in der Residenz und Freizeit zum Shoppen. Am Spätnachmittag folgte eine Weinbergwanderung in Thüngersheim mit anschließendem Beisammensein bei einer guten Häckerbrotzeit. Bei herrlichem Wetter klang der Abend mit Musik und Tanz aus.

Den Abschluß des Wochenendes bildete am Sonntag eine Andacht mit Pater Marian in Mariabuchen bevor es für die polnischen Freunde wieder zurück nach Milicz ging.

Bilder: Peter Drexler

Z okazji 20-lecia partnerstwa Lohr i Milicza w Polsce do Lohr przybyła 40-osobowa delegacja. Uroczystości zostały dobrze przygotowane przez administrację miasta i stowarzyszenie partnerskie. Po długiej podróży goście otrzymali stosowne powitanie przed ratuszem.
 
Podczas uroczystości w sobotę w starej sali gimnastycznej, 3. burmistrz Ruth Steger przeczytała przemówienie burmistrza dr Mario Paula, który w krótkim czasie zachorował. "W ciągu 20 lat od oficjalnego ustanowienia partnerstwa wiele się wydarzyło" - podkreślił Steger. Były dobre i nie najlepsze czasy, ale spójność zawsze była na pierwszym planie, zwłaszcza "dziś może nawet wyraźniej niż w latach ubiegłych".

Burmistrz podkreślił, że fundamenty Europy, demokracja, pokój i wolność, nie mogą być brane za pewnik, "czego boleśnie doświadczyliśmy". Brutalna wojna agresji Rosji przeciwko Ukrainie toczy się zaledwie kilka kilometrów za granicą Polski.

W prezencie od miasta Lohr, Steger podarowała swojemu polskiemu koledze lustro Śnieżki. Pochodzi ze szkoły Nikolaus z Lebenshilfe Main-Spessart. Steger ma nadzieję, że ozdobi on nowe centrum spotkań w starej rzeźni polskiego miasta partnerskiego.

W swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu burmistrz Milicza Piotr Lech nawiązał do wielu kontaktów i wzajemnych wizyt nie tylko podczas oficjalnego partnerstwa, ale także w czasie wcześniejszym z leśnikami, szkołami i strażą pożarną. "Te wzajemne kontakty zadecydowały o tym, że partnerstwo Lohra i Milicza było tak żywe" - powiedział Piotr Lech.

Polska, jako kraj sąsiadujący z Ukrainą, szczególnie mocno odczuła skutki krwawej wojny. "Świętujemy 20 lat partnerstwa tutaj w Lohr, ale 1300 kilometrów dalej trwa brutalna wojna" - podkreślił Lech.
Rosyjski agresor walczy nie tylko z żołnierzami, ale także z całą ludnością Ukrainy.

Wolfgang Weis przewodniczący stowarzyszenia partnerskiego nawiązał do swojej ostatniej wizyty w naszym francuskim mieście partnerskim Ouistreham Riva-Bella w maju 2022 roku, gdzie obchodziliśmy 30-lecie. Szczególne wrażenie zrobił na nim kamień pamiątkowy na Sword Beach, na którym wypisane jest powiedzenie Winstona Churchilla z 1947 roku. W tłumaczeniu na język niemiecki powiedzenie brzmi: "Mamy nadzieję, że gdziekolwiek się udasz w Europie, poczujesz, że tu jest mój dom!".

"Dziś mamy okazję wyrazić naszą przyjaźń, nie mówiąc nawzajem w swoim języku" - powiedział Weis. podkreślił Weis. Po swoim wystąpieniu wraz ze skarbnikiem stowarzyszenia partnerskiego Volkerem Kirschem wręczył darowiznę w wysokości 2000 euro na pomoc dla Ukrainy w mieście Milicz, którą przekazali członkowie stowarzyszenia partnerskiego i burmistrz dr Mario Paul. Kirsch podkreślił osobistą więź z polskimi przyjaciółmi, która była przesłanką do podjęcia inicjatywy darowizny przez Stowarzyszenie Partnerstwo Lohr.

Oprócz udanej ceremonii w starej sali gimnastycznej, osoby odpowiedzialne przygotowały urozmaicony program na weekend. Po przybyciu i powitaniu polskiej delegacji na Schlossplatz, udano się do Sendelbacher Sportheim na wieczór grillowy z uczestnikami w miłym towarzystwie.

Punktem kulminacyjnym była wycieczka kulturalna do Würzburga ze zwiedzaniem Residenz z przewodnikiem i czasem wolnym na zakupy. Późnym popołudniem odbyła się wędrówka po winnicach w Thüngersheim, a następnie spotkanie z dobrymi Häckerbrotzeit. Wieczór zakończył się muzyką i tańcami przy wspaniałej pogodzie.
Weekend zakończył się w niedzielę nabożeństwem z o. Marianem w Mariabuchen, po czym polscy przyjaciele wrócili do Milicza.

Zdjęcia: Peter Drexler

Gäste des Festaktes

Gäste des Festaktes

Schneewitchenspiegel überreicht durch 3. Bürgermeisterin Ruth Steger

Dank für den Partnerschaftsverein

Bürgermeister Piotr Lech mit emotionaler Rede

Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Wolfgang Weis

Organisator der Spendenaktion Volker Kirsch

Abschluss des offiziellen Teils

Abschluss des offiziellen Teils

Abschluss des offiziellen Teils

Grillabend mit Bürgermeister Piotr Lech und Gattin

 Ins Gespräch vertieft mit Pater Marian

Bürgermeister von Lohr und Milicz bei der Begrüßung

Aufmerksame Zuhörer

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein

Weinbergwanderung mit anschließendem Beisammensein
   
Nachfolgende Fotos wurden uns von Frau Hanas, Stadt Lohr zur Verfügung gestellt